UpGrade Communication har upphört.

 

Frontgrade Communication AB startar upp verksamheten på nytt!

Samma leverantörer, samma lösningar, samma kompetens.

Besök oss på www.frontgrade.se

eller ring på 040-300 115

 
UpGrade Communication has ceased.


Frontgrade Communication AB start up business again!

Same suppliers, the same solutions, same skills.

Please visit us at www.frontgrade.se

or call 040-300 115

 

 

 

Trådlöst bredband

Punkt till Punkt

Punkt till Multipunkt

Mikrovågslänkar

Hot Spot

Övervakning